formatting
Tomlinson Kong Contemporary
formatting
 
 Exhibitions   Artists   News   About 
formatting
formatting formatting formatting
formatting

formatting


formatting
News
Exhibition
formatting
formatting
May 5 - June 16, 2012
JORDI ALCARAZ: DEIXANTS I PORTES

formatting

Press Release
PRESS RELEASE


Exhibition List

PROCÉS PER FIXAR IDEES (I)
formatting
formatting Procés Per Fixar Idees (I) Process to Fix Ideas (I)
book, staples and acrylic
2012
24.75 x 32.75 inches

formatting
 
formatting

 

AUTORETRAT DE DIA I DE NIT (Portrait of Day _ Night)
formatting
formatting Autoretrat De Dia I De Nit (Self Portrait of Day and Night)
painting on cardboard and acrylic
2010 – 2012
25 x 36 inches

formatting
 
formatting

 

AGAFAR UN DIBUIX AL VOL (Want to Take a Picture)
formatting
formatting Agafar Un Dibuix Al Vol (Take A Picture In Flight)
iron and acrylic
2012
15.75 x 12.5 x 7 inches

formatting
 
formatting

 

LLIBRE DE DIBUIXOS ESTRANYS (Strange Picture Book)
formatting
formatting Llibre De Dibuixos Estranys (Strange Picture Book)
drawing on paper, paint, book, and acrylic
2012
24.75 x 32.75 inches

formatting
 
formatting

 

PROCÉS PER FIXAR IDEES (II) (Process to Fix Ideas (II))
formatting
formatting Procés Per Fixar Idees (II) Process to Fix Ideas (II)
book, staples and acrylic
2012
24.75 x 32.75 inches

formatting
 
formatting

 

DIVERSES ENTRADES AL CONEIXAMENT (Multiple Inputs to Knowledge)
formatting
formatting Diverses Entrades Al Coneixament (Different Paths to Knowledge)
book and acrylic
2012
24.75 x 32.75 inches

formatting
 
formatting

 

LLIBRE D’ASTRONOMÍA (II) (Astronomy Book (II))
formatting
formatting Llibre D’astronomía (II) Astronomy Book (II)
book, paint and acrylic
2012
31.5 x 42 inches

formatting
 
formatting

 

PROCËS DE CONSTRUCCIÖ D’UN DIBUIX
formatting
formatting Procés De Construcció D’un Dibuix (Process of Building a Picture)
glass, iron, cardboard and acrylic
2012
59.75 x 79.5 inches

formatting
 
formatting

 

DIBUIXOS (II) (Drawings (II))
formatting
formatting Dibuixos (II) Drawings (II)
drawing on paper, stones and acrylic
2012
31.5 x 41.75 inches

formatting
 
formatting

 

DIBUIXOS
formatting
formatting Dibuixos (I) Drawings (I)
drawing on paper, stones and acrylic
2012
31.5 x 41.75 inches

formatting
 
formatting

 

ULLS Y DITS (Eyes _ Fingers)
formatting
formatting Ulls Y Dits (Eyes and Fingers)
painting on paper and glass eyes
2012
31.5 x 41.75 inches

formatting
 
formatting

 

IDEES PER A DIBUIXOS (projecte) _Ideas for Drawings (project)_
formatting
formatting Idees Per A Dibuixos (projecte) Ideas for Drawings (project)
drawing on paper, paint, thread and acrylic
2012
40 x 50 inches

formatting
 
formatting

 

SOMIAR (Dream)
formatting
formatting Somiar (Dream)
paraffin wax and acrylic
2012
66.5 x 14 x 14 inches

formatting
 
formatting

 

BUFADOR (Blower)
formatting
formatting Bufador (Blower)
terracotta, gesso and acrylic
2012
69 x 14.25 x 14.25 inches

formatting
 
formatting

 

SENSE TÍTOL (Untitled)
formatting
formatting Sense Títol (Untitled)
mirror, acrylic and zinc objects
2012
71 x 51 inches

formatting
 
formatting

 

PROCÉS PER FIXAR IDEES (I)
formatting
formatting Procés Per Fixar Idees (I) Process to Fix Ideas (I)
book, staples and acrylic
2012
24.75 x 32.75 inches

formatting
 
formatting

 

DIBUIXOS ESTRANYS  (Bizarre Drawings)
formatting
formatting Dibuixos Estranys (Strange Drawings)
drawing on cardboard, metal and acrylic
2012
19 x 27 inches

formatting
 
formatting

 

  formatting
formatting
formatting
Images
formatting
Press Release
formatting
formatting
formatting
Current
formatting
Past
formatting
formatting

formatting
formatting
 

Formatting
Formatting


formatting

 

Mobile Version

ManagedArtwork.com